Què fem amb els rumors dels alumnes? Podem crear rumors positius? #22

Què fem amb els rumors dels alumnes? Podem crear rumors positius? #22